Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ για αλλαγή σχολικής μονάδας θητείας 11 Ιουλίου 2022
Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών για ΕΠ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας 26 Οκτωβρίου 2021
Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για μέλη ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Λυκείου και των Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 16 Οκτωβρίου 2021
Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών και επιμόρφωση εκπαιδευτικών προτύπων και πειραματικών σχολείων 11 Οκτωβρίου 2021
Πλήρωση θέσεων Προέδρου και εκπαιδευτικών - μελών, των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 29 Σεπτεμβρίου 2021
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 03 Σεπτεμβρίου 2021
Κύρωση πίνακα τοποθετούμενων εκπαιδευτικών στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς 27 Αυγούστου 2021
Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο 10ο Πειραματικό Δ.Σ. Καστοριάς 25 Αυγούστου 2021
Πρόσκληση για αποσπάσεις/προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε ΠΣ και ΠΕΙΣ 23 Αυγούστου 2021
Aνακοίνωση της ΔΕΠΠΣ σχετικά με τις τοποθετήσεις σε θέσεις με θητείες 23 Αυγούστου 2021
Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών υποψηφίων επιλογής με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ 16 Αυγούστου 2021
Πρόγραμμα συνεντεύξεων για τους υποψηφίους του Π.Σ. και των ΠΕΙ.Σ. Δυτικής Μακεδονίας 06 Αυγούστου 2021
Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση του Πρότυπου Σχολείου και των Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 06 Αυγούστου 2021
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους στο Πρότυπο Σχολείο και στα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 30 Ιουλίου 2021
Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν το Πρότυπο Σχολείο και τα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 30 Ιουλίου 2021
Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Πρότυπο Σχολείο και στα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 26 Ιουλίου 2021
Διαβίβαση Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Προέδρων και των εκπαιδευτικών-μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ) και των αναπληρωτών τους. 03 Ιουνίου 2021
Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος: «Πιλοτική Εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στα Γυμνάσια (ΠΕΡΕΔΓ–mbs)» 16 Απριλίου 2021
«Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 23 Μαρτίου 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών 02 Μαρτίου 2021