Για να δείτε τον τελικό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.