×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found

Για να δείτε τον τελικό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.