ΔΕΠΠΣ

Για ενημέρωση των υποψηφίων αναρτώνται οι κυρωμένοι από τη ΔΕΠΠΣ τελικοί κυρωμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης τοποθετηθέντων και μη τοποθετηθέντων με θητεία εκπαιδευτικών σε ΠΕΙΣ και ΠΣ, βάσει των προτιμήσεών τους και μετά τις συμπληρωματικές δηλώσεις που ζητήθηκαν με προηγούμενη ανακοίνωση (πράξεις  32/ΔΕΠΠΣ/16-8-21 και 33/ΔΕΠΠΣ/20-8-21).

Για λεπτομέρειες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://depps.minedu.gov.gr/?p=10682