Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση με θητεία κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 17 Ιουλίου 2024
Προσωρινοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση με θητεία κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 11 Ιουλίου 2024
Τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενούμενων θέσεων ΕΠ.Ε.Σ. πρότυπου ΓΕΛ Καστοριάς πειραματικού Δημοτικού σχολείου Φλώρινας 01 Μαρτίου 2024
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών ΕΠ.Ε.Σ. 19 Φεβρουαρίου 2024
Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 24 Ιανουαρίου 2024
Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 10 Νοεμβρίου 2023
Τελικός πίνακας δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών στο Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 30 Οκτωβρίου 2023
Κοινοποίηση πίνακα δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών για το Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 20 Οκτωβρίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 10 Οκτωβρίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων 10 Οκτωβρίου 2023
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πθμιας και Δθμιας Εκπσης με μονοετή θητεία σε ΠΠΣ ΔΕ για το σχολικό έτος 2023-2024 07 Σεπτεμβρίου 2023
Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πειραματικό Σχολείο Π.Ε. μέχρι 31-8-2024 07 Σεπτεμβρίου 2023
Πίνακες εκπαιδευτικών που τοποθετούνται με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ για το σχ. έτος 2023-24 01 Σεπτεμβρίου 2023
Κυρωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών για μονοετή θητεία σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ. Δυτ. Μακεδονίας σχ. έτους 2023-24 31 Αυγούστου 2023
Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Πρότυπο Σχολείο και στα Πειραματικά Σχολεία της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 21 Αυγούστου 2023
Πρόσκληση για πλήρωση λειτουργικών κενών στο Πρότυπο Σχολείο και στα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 10 Αυγούστου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), με την ιδιότητα Συμβούλων Εκπαίδευσης και Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. 08 Αυγούστου 2023
Τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση του Π.Σ. και των ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας 25 Ιουλίου 2023
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους στο Π.Σ. και στα ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας 18 Ιουλίου 2023
Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση στο Πρότυπο Σχολείο και στα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 17 Ιουλίου 2023