Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των εναπομεινάντων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) για την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Λιβαδερού της ΔΔΕ Κοζάνης 28 Νοεμβρίου 2023
Ειδική πρόσκληση (1η ) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. 30 Οκτωβρίου 2023
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για θέσεις εποπτών - εκπαιδευτικών σε ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - περιόδου 2023-2024 17 Οκτωβρίου 2023
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας - περιόδου 2023-2024 16 Οκτωβρίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 10 Οκτωβρίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων 10 Οκτωβρίου 2023
Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Καστοριάς (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) 29 Σεπτεμβρίου 2023
Προκήρυξη επιλογής Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Σχολείων και Νηπιαγωγείων και Προκήρυξη επιλογής υποψήφιων Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Καστοριάς 29 Σεπτεμβρίου 2023
Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Κοζάνης 26 Σεπτεμβρίου 2023
Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της ΔΔΕ Φλώρινας 26 Σεπτεμβρίου 2023
Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποδιευθυντές και Προϊσταμένους σχολικών μονάδων για τη ΔΠΕ Φλώρινας 25 Σεπτεμβρίου 2023
Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Καστοριάς 25 Σεπτεμβρίου 2023
Προκήρυξη - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Κοζάνης 25 Σεπτεμβρίου 2023
Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέων του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) 21 Σεπτεμβρίου 2023
Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος «Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σε Σχολικές Μονάδες της Π.Ε. Γρεβενών» 19 Σεπτεμβρίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης και ενέργειες για την έναρξη του αντικειμένου για το σχολικό έτος 2023–2024 13 Σεπτεμβρίου 2023
Απόσπαση στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Αττικής 28 Αυγούστου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό ως μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 24 Αυγούστου 2023
Πρόσκληση Συμβούλων Εκπαίδευσης για τον ορισμό μελών των ΤΣΕ των ΔΠΕ και ΔΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 22 Αυγούστου 2023
Επαναπροκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 21 Αυγούστου 2023