Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 02 Αυγούστου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Α/θμιου και Β/θμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2022-2023 27 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ 27 Ιουνίου 2022
Ενημέρωση εκπαιδευτικών Β και Γ τάξης Λυκείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ για την Ενεργοποίηση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» 27 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. με εκπαιδευτικούς 27 Μαϊος 2022
Πρόσκληση Διευθυντών ΔΙΕΚ 26 Μαϊος 2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 29 Απριλίου 2022
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Αττικής 29 Απριλίου 2022
Πλήρωση, με απόσπαση, κενής θέσης Υπευθύνου ΣΕΠ της ΔΔΕ Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 2021-2022 10 Φεβρουαρίου 2022
Πλήρωση κενών θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων ΠΟ Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία ΚΕΠΕΑ της ΠΔΕ ΑΜΘ 10 Φεβρουαρίου 2022
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 10 Φεβρουαρίου 2022
Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 10 Φεβρουαρίου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π. της Δ.Δ.Ε. Καβάλας κατά το σχολικό έτος 2021-2022 08 Φεβρουαρίου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π. της ΔΔΕ Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2021-2022 08 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση των αποκλειόμενων από τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 23 Νοεμβρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γρ. Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου 22 Νοεμβρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών ΠΔΕ για τη μαθητεία και Υπευθύνων ΔΔΕ για τη μαθητεία 05 Νοεμβρίου 2021
2η Ανακοινοποίηση! Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας - Περιόδου 2021-2022 21 Οκτωβρίου 2021
Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σ.Δ.Ε. 31 Αυγούστου 2021
ΑΣΠΑΙΤΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδακτικού έργου για το ακαδ.έτος 2021-2022 23 Ιουλίου 2021