ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα Erasmus+ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (2021-1-FR01-KA220-VET-000024874) με τίτλο “Cooperation project on innovation on Augmented Reality (AR) in public works (CPIARPW)” (Πρόγραμμα Συνεργασίας για καινοτομία στην Επαυξημένη Πραγματικότητα στα δημόσια έργα) και διάρκεια προγράμματος από 01 Νοεμβρίου 2021 έως 01 Αυγούστου 2023
Στο συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την πορεία του έργου. 
Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου είναι https://pipesscannar.com/ 
Συνημμένα:
Download this file (GR ARinpublicworks Brochure 2.pdf)GR ARinpublicworks Brochure 2.pdf[ ]2903 kB
Erasmus+

Την Τρίτη και Τετάρτη 10 και 11 Μαΐου 2022 αντίστοιχα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των εταίρων στην πόλη Senlis της Γαλλίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2021-1-FR01-KA220-VET-000024874) με τίτλο “Cooperation project on innovation on Augmented Reality (AR) in public works (CPIARPW)” (Πρόγραμμα Συνεργασίας για καινοτομία στην Επαυξημένη Πραγματικότητα στα δημόσια έργα). Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με πέντε οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Ιταλία, την Τουρκία και τη Γαλλία, που είναι και η συντονίστρια χώρα.  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 22 μήνες (από 01 Νοεμβρίου 2021 έως 01 Αυγούστου 2023).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

Συνημμένα:
Download this file (AR TPM 10.05.2022.pdf)AR TPM 10.05.2022.pdf[ ]1635 kB
Download this file (AR Δελτίο Τύπου 10.05.2022.pdf)AR Δελτίο Τύπου 10.05.2022.pdf[ ]4166 kB
Free Joomla Lightbox Gallery
Erasmus+

Τη Δευτέρα και Τρίτη 24 και 25 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η πρώτη εταιρική συνάντηση (kick-off meeting) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2021-1-FR01-KA220-VET-000024874) με τίτλο “Cooperation project on innovation on Augmented Reality (AR) in public works (CPIARPW)” (Πρόγραμμα Συνεργασίας για καινοτομία στην Επαυξημένη Πραγματικότητα στα δημόσια έργα).

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με πέντε οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Ιταλία, την Τουρκία και τη Γαλλία, που είναι και η συντονίστρια χώρα.  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 22 μήνες (από 01 Νοεμβρίου 2021 έως 01 Αυγούστου 2023).

Erasmus+

Στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΚΑ2 με τίτλο "Cooperation project on innovation on Augmented Reality (AR) in public works", στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, καλούνται τα ΕΠΑΛ ή Εργαστηριακά Κέντρα που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην υλοποίηση του έργου να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στη διεύθυνση 

https://forms.gle/jkKRZ7ZpfHxUGDWP9

Στόχος προγράμματος/Τελικό προϊόν: Ο σχεδιασμός εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ μαθητών. Η εφαρμογή θα αποσκοπεί στην απεικόνιση των υπόγειων δικτύων (παροχή νερού, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες). Η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται με σκοπό να ενημερώνονται οι χειριστές πριν την κατασκευή τάφρων ή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά την διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας.

Έργο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το σχολείο που θα επιλεγεί είναι η ψηφιακή παρουσία του προγράμματος (ονοματοδοσία, λογότυπος, ενημερωτικά έντυπα) και η δημοσιοποίησή του.