×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σας ανακοινώνουμε το αναλυτικό πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση του Πρότυπου Σχολείου και των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Ως ημερομηνία των προφορικών συνεντεύξεων ορίζεται η Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Μακρυγιάννη 5, 2ος όροφος), ενώπιον των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, στην προκαθορισμένη ώρα που αναγράφεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου στο συνημμένο έγγραφο.