Πρόσκληση για συμμετοχή σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού 02 Ιουλίου 2024
Συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα ΜΕΡΙΜΝΑ 22 Απριλίου 2024
Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ 29 Ιανουαρίου 2024
Διαβίβαση Δελτίου Τύπου για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης 20 Ιουνίου 2023
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για συμμετοχή στον Β’ κύκλο της Β’ Φάσης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης 09 Μαϊος 2023
Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης Β’ Φάση – Β’ Κύκλος 25 Απριλίου 2023
Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08) και ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20) όλης της χώρας, στο CERN 06 Απριλίου 2023
Επιμορφωτικά σεμινάρια για τη χρήση και αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων καθώς και τη δημιουργία εκπαιδευτικών “Escape Rooms” ΠΕΚΤΠΕ Ά/θμια Φλώρινας 31 Μαρτίου 2023
Επιμορφωτικά σεμινάρια για τη χρήση και αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων καθώς και τη δημιουργία εκπαιδευτικών “Escape Rooms” ΠΕΚΤΠΕ Β/θμια Φλώρινας 31 Μαρτίου 2023
Ενημέρωση για τη Β Φάση Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας 28 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση του ΙΕΠ για την υποβολή αιτήσεων Επιμόρφωσης της Γ’ Φάσης (β΄ επιμορφωτική περίοδος) στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 17 Μαρτίου 2023
Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης 07 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 7η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» 06 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση του ΙΕΠ σε εκπαιδευτικούς για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τη δεύτερη περίοδο της Γ’ Φάσης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 06 Μαρτίου 2023
Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών - Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ 13 Φεβρουαρίου 2023
Υλοποίηση Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος μεγάλης διάρκειας (400 ωρών) για το 2022 – 2023 από την Επιστημονική Ένωση Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) 09 Φεβρουαρίου 2023
Επιμορφωτική διαδικτυακή εκδήλωση της ΠΔΕ Αττικής με θέμα «Επίλυση προβλήματος στη διδασκαλία των μαθηματικών» 27 Ιανουαρίου 2023
Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. σε πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας 25 Ιανουαρίου 2023
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 20 Ιανουαρίου 2023
Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο «Εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων – Η Μετάβαση από το Γυμνάσιο στο επόμενο στάδιο εκπαίδευσης» 16 Ιανουαρίου 2023