×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Επισυνάπτεται η απόφαση του ΓΓ Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. για τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους περιόδου 2023-2024.

Συνημμένα:
Download this file (9011 - 9ΜΚΕ46ΝΚΠΔ-ΟΕΥ.pdf)9011 - 9ΜΚΕ46ΝΚΠΔ-ΟΕΥ.pdf[ ]320 kB
ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Εγκρίνεται η λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης μαθητείας» στα ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. του Πίνακα 1 του συνημμένου εγγράφου καθώς υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων στους οποίους θα ανατεθούν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας,-υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή, έχουν
εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας και έχει υποβληθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων εγγραφής.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

Συνημμένα:
Download this file (9ΝΦΧ46ΝΚΠΔ-ΖΗ7.pdf)9ΝΦΧ46ΝΚΠΔ-ΖΗ7.pdf[ ]1104 kB
ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας από τη Δευτέρα 16/10/2023, ώρα 15:00μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00π.μ.
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr)

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων των υποψηφίων από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 4645/28-06-2023 Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την επιλογή  Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

 

Μετά τη διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 4646/28-06-2023 Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την επιλογή  Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.