Πρόγραμμα συνεντεύξεων για τους υποψηφίους του Π.Σ. και των ΠΕΙ.Σ. Δυτικής Μακεδονίας 06 Αυγούστου 2021
Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση του Πρότυπου Σχολείου και των Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 06 Αυγούστου 2021
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους στο Πρότυπο Σχολείο και στα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 30 Ιουλίου 2021
Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν το Πρότυπο Σχολείο και τα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 30 Ιουλίου 2021
Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Πρότυπο Σχολείο και στα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 26 Ιουλίου 2021
Διαβίβαση Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Προέδρων και των εκπαιδευτικών-μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ) και των αναπληρωτών τους. 03 Ιουνίου 2021
Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος: «Πιλοτική Εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στα Γυμνάσια (ΠΕΡΕΔΓ–mbs)» 16 Απριλίου 2021
«Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 23 Μαρτίου 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών 02 Μαρτίου 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους 08 Φεβρουαρίου 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προέδρων και μελών των Περιφερειακών Επιτροπών των Π.Ε.Π.Π.Σ. όλων των Π.Δ.Ε. και των αναπληρωτών τους 28 Ιανουαρίου 2021