Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για ΠΣ και ΠΕΙΣ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 11 Ιουλίου 2023
Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία κατά το σχ. έτος 23-24 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα 05 Ιουλίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) 27 Ιουνίου 2023
Τοποθέτηση Διευθυντών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 13 Απριλίου 2023
Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σειράς προτίμησης για τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας 07 Απριλίου 2023
Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 07 Απριλίου 2023
Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας 10 Μαρτίου 2023
Αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 06 Μαρτίου 2023
Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2023-24 03 Μαρτίου 2023
Κοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 16 Φεβρουαρίου 2023
Kοινοποίηση αναπροσαρμοσμένων πινάκων δεκτών μη δεκτών Διευθυντών για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας 23 Ιανουαρίου 2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 28 Δεκεμβρίου 2022
Πρόσκληση ΔΕΠΠΣ για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών των ΠΣ και ΠΕΙΣ 09 Δεκεμβρίου 2022
Ανακοινοποίηση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) 24 Οκτωβρίου 2022
Τελικός πίνακας τοποθετημένων και μη τοποθετημένων με θητεία σε ΠΕΙΣ και ΠΣ σε σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας 17 Αυγούστου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2022-2023 17 Αυγούστου 2022
Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας 02 Αυγούστου 2022
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, με θητεία κατά το σχολικό έτος 2022-2023 26 Ιουλίου 2022
Οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση με μονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 25 Ιουλίου 2022
Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση με μονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 19 Ιουλίου 2022