Οργανωση διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus 01 Φεβρουαρίου 2023
Ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΟΟC) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ “CONNECT” 27 Ιανουαρίου 2023
Εκστρατεία συνεργασίας: Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence! 18 Ιανουαρίου 2023
ΠΕΚΤΠΕ Γρεβενών: Πρόγραμμα Erasmus+ DIG4Future - “Digital competencies, Inclusion and Growth for Future generations” 17 Ιανουαρίου 2023
Αποτελέσματα και Συστάσεις Πολιτικής και Συνηγορίας Έργου Erasmus ΚΑ3 με τίτλο CHOICE 13 Ιανουαρίου 2023
Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Media Smarts” 23 Δεκεμβρίου 2022
Συγχρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ με τίτλο Augmented Assessment 20 Δεκεμβρίου 2022
Διαβίβαση Δελτίου Τύπου και Πρόσκλησης του ΙΕΠ για επιμορφωτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus με τίτλο Augmented Assessment 19 Δεκεμβρίου 2022
Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2022, Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020 19 Δεκεμβρίου 2022
Το ΙΚΥ ανακοινώνει τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Δραστηριότητα Συνεργασίας και Κατάρτισης με θέμα «Together! - Inclusive Classroom and Digitally Supported Learning» για τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης 13 Δεκεμβρίου 2022
Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης-Πρόσκληση Erasmus 2023 με θέμα: Βασική Δράση 1 ΚΑ1 – Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης 13 Δεκεμβρίου 2022
Συμμετοχή εκπαιδευτικών από σχολικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας για παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) σε σχολικές μονάδες της Πολωνίας 07 Δεκεμβρίου 2022
Πραγματοποίηση μαθησιακής δραστηριότητας (LTTA) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ‘Climate Change in classroom and beyond’ 07 Δεκεμβρίου 2022
Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Cooperation project on innovation on Augmented Reality (AR) in public works” 02 Δεκεμβρίου 2022
Πρόγραμμα Erasmus+ E4ALL αποτελέσματα προγράμματος 01 Δεκεμβρίου 2022
Ολοκλήρωση του προγράμματος ERASMUS+ από το Δημοτικό Σχολείο Λευκοπηγής Κοζάνης 22 Νοεμβρίου 2022
Πραγματοποίηση μαθησιακής δραστηριότητας (LTTA) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ‘Climate Change in classroom and beyond’ 31 Οκτωβρίου 2022
Μαθησιακή δραστηριότητα (LTTA) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ‘Hope4Schools' 31 Οκτωβρίου 2022
Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο ‘SpeakER’ 19 Οκτωβρίου 2022
Πραγματοποίηση μαθησιακής δραστηριότητας (LTTA) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ‘Hope4Schools’ 19 Οκτωβρίου 2022