ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης, πρόκειται να διοργανώσει φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, τέσσερεις (4) νέους διεθνείς και παγκόσμιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής. Ειδικότερα, διοργανώνονται οι εξής διαγωνισμοί:

  1. ROBOFEST HELLAS
  2. Robotiada Hellas
  3. WER – World Educational Robot Contest
  4. Make X

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

Οι Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζουν, σε ένα σύντομο εκπαιδευτικό βίντεο, καλές πρακτικές σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το βίντεο δημιουργήθηκε με βάση τις πλέον χρηστικές τακτικές διαχείρισης ήχου και εικόνας, διαμοιρασμού προγραμμάτων και αρχείων καθώς και της τηλεφωνικής σύνδεσης με σκοπό να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Ο υπερσύνδεσμος για το βίντεο είναι:

Τρίτη 20/10/2020 στις 17:00

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

Διάθεση Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC), που αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση. Πρόκειται για ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα και είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Learn του ΕΑΠ που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://learn.eap.gr.