×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
panellinies

Η προθεσμία υποβολής είναι από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία, οι αιτήσεις υποβάλλονται και καταχωρίζονται οριστικά στο ΠΣ myschool.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

panellinies

Η προθεσμία υποβολής είναι από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία, οι αιτήσεις υποβάλλονται και καταχωρίζονται οριστικά στο ΠΣ myschool.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

ΑΕΝ

Σας υπενθυμίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 19-05-2022 ημέρα Πέμπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.