ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε για τα Εξεταστικά Κέντρα των Ελλήνων εξωτερικού έτους 2023. Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας το σχετικό Δελτίο Τύπου.