ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: https://geetha.mil.gr/ η συμπληρωματική προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.