Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Β' περιόδου 2023 31 Οκτωβρίου 2023
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023 30 Αυγούστου 2023
Εξεταστικά κέντρα των Ελλήνων εξωτερικού 2023 14 Αυγούστου 2023
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και κατανομή υποψηφίων, έτους 2023 24 Απριλίου 2023
Αποστολή Υπουργικής Απόφασης ορισμού Εξεταστικών Κέντρων και πίνακα Εξεταστικών Κέντρων ΚΠγ 2023Α 04 Απριλίου 2023
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Β 04 Νοεμβρίου 2022
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Β 30 Νοεμβρίου 2021
Ορισμός εξεταστικών κέντρων ΓΕΛ 2021 26 Μαϊος 2021