Σας ενημερώσουμε ότι, όπως ανακοινώθηκε σε σχετικό Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε σήμερα  στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ, παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 30 Μαρτίου η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης –Δήλωσης των αποφοίτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, καθώς και για τη συμπλήρωση της ήδη υποβληθείσας Αίτησης-Δήλωσης μαθητών.

Για την αρχική ανάρτηση κάντε κλικ ΕΔΩ.

Επισυνάπτεται εγκύκλιος με θέμα «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.»

Η εν λόγω εγκύκλιος εκδίδεται κατόπιν της με αριθ.Φ.251/22806/Α5/2021 ΥΑ (ΦΕΚ  897 Β΄) (επισυνάπτεται επίσης), με την οποία καθορίστηκε  ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ  και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

Συνημμένα:
Download this file (protocolFiles202114561 ΓΕΛ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-Δ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ_signed.pdf)protocolFiles202114561 ΓΕΛ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-Δ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ_signed.pdf[ ]578 kB
Download this file (protocolFiles2021145610 Παράρτημα ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΜ Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 2021.pdf)protocolFiles2021145610 Παράρτημα ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΜ Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 2021.pdf[ ]281 kB
Download this file (protocolFiles2021145611 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α-Δ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2021.pdf)protocolFiles2021145611 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α-Δ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2021.pdf[ ]181 kB
Download this file (protocolFiles2021145612 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α-Δ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2021.pdf)protocolFiles2021145612 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α-Δ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2021.pdf[ ]156 kB
Download this file (protocolFiles202114562 ΕΠΑΛ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ αποφοίτων  2021_signed.pdf)protocolFiles202114562 ΕΠΑΛ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ αποφοίτων 2021_signed.pdf[ ]873 kB
Download this file (protocolFiles202114563 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-Δ  ΓΕΛ  2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ.pdf)protocolFiles202114563 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ.pdf[ ]204 kB
Download this file (protocolFiles202114564 ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ.pdf)protocolFiles202114564 ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ.pdf[ ]199 kB
Download this file (protocolFiles202114565 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ Αποφοίτου Ημερ ΕΠΑΛ 2021.pdf)protocolFiles202114565 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ Αποφοίτου Ημερ ΕΠΑΛ 2021.pdf[ ]267 kB
Download this file (protocolFiles202114566 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  Ημερ ΕΠΑΛ 2021.pdf)protocolFiles202114566 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ημερ ΕΠΑΛ 2021.pdf[ ]201 kB
Download this file (protocolFiles202114567 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ Αποφοίτου  Εσπ ΕΠΑΛ 2021.pdf)protocolFiles202114567 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ Αποφοίτου Εσπ ΕΠΑΛ 2021.pdf[ ]262 kB
Download this file (protocolFiles202114568 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  Εσπερ ΕΠΑΛ 2021.pdf)protocolFiles202114568 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Εσπερ ΕΠΑΛ 2021.pdf[ ]289 kB
Download this file (protocolFiles202114569 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Α-Δ ΓΕΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2021.pdf)protocolFiles202114569 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Α-Δ ΓΕΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2021.pdf[ ]279 kB
Download this file (protocolFiles20211456ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021.pdf)protocolFiles20211456ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021.pdf[ ]235 kB
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αίτηση-Δήλωση Απόφοιτοι 2021.doc)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αίτηση-Δήλωση Απόφοιτοι 2021.doc[ ]108 kB

Σε απάντηση σχετικών με την Α-Δ ερωτημάτων από ορισμένες ΔΔΕ και ΕΠΑΛ, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Ως «ΜΑΘΗΤΕΣ στα ΕΠΑΛ», για την παρούσα διαδικασία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης, θεωρούνται και οι τελειόφοιτοι της τρέχουσας σχολικής χρονιάς οι οποίοι φοιτούν μόνο για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας, έχοντας ήδη στην κατοχή τους, από προηγούμενη φοίτηση, τίτλο Απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πχ Απολυτήριο ΓΕΛ, Απολυτήριο & Πτυχίο ΕΠΑΛ, Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ Κύκλου κλπ) και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου 2021 με την επιδιωκόμενη νέα τους ιδιότητα του κατόχου Πτυχίου στην ειδικότητα που τώρα φοιτούν.