Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2023 09 Οκτωβρίου 2023
Ανακοίνωση βαθμολογίας επαναληπτικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 09 Οκτωβρίου 2023
Ανακοίνωση αναφορικά με την διενέργεια των ειδικών εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό και των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2023, λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών 08 Σεπτεμβρίου 2023
Πρόγραμμα και Εξεταστικά Κέντρα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023. 05 Σεπτεμβρίου 2023
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023 30 Αυγούστου 2023
Ορισμός των Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2023 21 Αυγούστου 2023
Οργάνωση και διεξαγωγή των επαναληπτικών ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα έτους 2022 13 Σεπτεμβρίου 2022
Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2022 09 Αυγούστου 2022
Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2021 24 Αυγούστου 2021
Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2021 16 Ιουνίου 2021