ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Ανακοινώνεται ο ορισμός των Εξεταστικών Κέντρων και η κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.