Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες

Εκπροσωπώντας το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εύχομαι από καρδιάς στον καθένα και στην καθεμία σας κάθε επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πίνακας  κατανομής των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης εκ των οποίων προέρχονται οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΠΑΛ, που θα εξεταστούν  στα αντίστοιχα ΕΕΚ το  έτος 2021

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Πέμπτη 27-05-2021 έως και την Τετάρτη 02-06-2021 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Παρασκευή 28-05-2021 έως και την Πέμπτη 03-06-2021 και από ώρα 08:00 έως 16:00 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου), στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.