Για να δείτε τα ενημερωτικά δελτία του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τεχνολογίας, Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΠΕΚΤΠΕ) Πτολεμαΐδας ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.