Για να δείτε τα ενημερωτικά δελτία του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ) Φλώρινας ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.