Πρόσκληση μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) καθώς και αναπληρωτών Ψυχολόγων ΠΕ23, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. κατά το σχ. έτος 2022-2023, για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχ. έτος 2022-2023 26 Οκτωβρίου 2022
Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 24 Μαρτίου 2022
ΙΕΠ: Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων 31 Μαϊος 2021
Καλές Πρακτικές στην Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία Μαθημάτων και Υλοποίηση Προγραμμάτων και Καινοτόμων Δράσεων σχετικών με τις Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Δελτίο Τύπου και Πρόσκληση 10 Μαϊος 2021
Σεμινάριο ρομποτικής για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπαίδευσης Φλώρινας 13 Απριλίου 2021
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πιλοτικές δράσεις του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Πτολεμαΐδας της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 12 Απριλίου 2021
Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων και Οδηγίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 16 Μαρτίου 2021
Έναρξη μαζικού ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) του ΥΠΑΙΘ για Α/θμια Εκπαίδευση: ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ-ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ 22 Φεβρουαρίου 2021
Ορισμός Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Διαδικτυακών τμημάτων μεταξύ Διευθύνσεων) για το σχ. έτος 2020-2021, στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 08 Φεβρουαρίου 2021
Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 21 Ιανουαρίου 2021
Έναρξη δράσης: Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 29 Δεκεμβρίου 2020
Ψηφιακό υλικό της Πλατφόρμας «Αίσωπος» του ΙΕΠ προς άμεση αξιοποίηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών των Νηπιαγωγείων 28 Δεκεμβρίου 2020
Διάθεση εκπομπών της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στον δικτυακό τόπο edutv 21 Δεκεμβρίου 2020
Εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής και των ΔΥΕΠ 15 Δεκεμβρίου 2020
Ενημέρωση για ανάρτηση των εγγράφων που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας σχολικού έτους 2020_2021 στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ 03 Δεκεμβρίου 2020
Λειτουργία Διαπεριφερειακού Γυμνασίου εξΑΕ των ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας & Κεντρικής Μακεδονίας 01 Δεκεμβρίου 2020
Πρόβλημα μικροφώνων στο Cisco Webex Meetings 26 Νοεμβρίου 2020
Καλές πρακτικές σύγχρονης ΕξΑε στην πλατφόρμα Webex 25 Νοεμβρίου 2020
Εγκύκλιος για την τήρηση απουσιολογίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ ΕΣΠΑ & ΠΔΕ κατά την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 20 Νοεμβρίου 2020
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21 (Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α.) 17 Νοεμβρίου 2020