Τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενούμενων θέσεων ΕΠ.Ε.Σ. πρότυπου ΓΕΛ Καστοριάς πειραματικού Δημοτικού σχολείου Φλώρινας 01 Μαρτίου 2024
Ανακοινοποίηση. Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγού και συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΜΕΑΕ 2023-2024 09 Νοεμβρίου 2023
Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών/Διευθυντριών του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας της ΔΔΕ Φλώρινας 12 Οκτωβρίου 2023
Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθύντριας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς 03 Οκτωβρίου 2023
Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντριών του 2ου ΝΓ Κοζάνης 08 Σεπτεμβρίου 2023
Κυρωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών για μονοετή θητεία σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ. Δυτ. Μακεδονίας σχ. έτους 2023-24 31 Αυγούστου 2023
Τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση του Π.Σ. και των ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας 25 Ιουλίου 2023
Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας (2023) 17 Ιουλίου 2023
Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία κατά το σχ. έτος 23-24 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα 05 Ιουλίου 2023
Κύρωση τελικών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών ΔΔΕ Καστοριάς 04 Ιουλίου 2023
Κύρωση τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 07 Απριλίου 2023
Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 07 Απριλίου 2023
Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) 04 Απριλίου 2023
Στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 12 Αυγούστου 2022
Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 02 Δεκεμβρίου 2021
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών Δ.Ε. 23 Σεπτεμβρίου 2021
Κύρωση τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών. 14 Ιουλίου 2021
Οριστικοί πίνακες κατάταξης μαθητευόμενων Ε' φάσης Μαθητείας 23 Δεκεμβρίου 2020
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης μαθητευόμενων Ε' φάσης Μαθητείας 21 Δεκεμβρίου 2020
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) 09 Οκτωβρίου 2020