ΟΔΗΓΟΣ-ΣΥΝΟΔΟΣ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγού και συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 6350/20-09-2023 ΣΟΧ 1/2023  ανακοίνωση της υπηρεσίας μας.

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα.

10-11-2023. Ανακοινοποίηση του πίνακα συνοδών ως προς τα μόρια της κ. Σαντετσίδου