ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ανακοινώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 5η/11-08-2022 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, μετά το πέρας της συνέντευξης των υποψηφίων.

 

 

Πληροφορίες

Ελ. Γκλαβίνα

τηλ. 24610 – 49963