×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγού και συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3755/14-6-2021 ΣΟΧ 1/2021  ανακοίνωση της υπηρεσίας μας.

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα.