ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πίνακας  κατανομής των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης εκ των οποίων προέρχονται οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΠΑΛ, που θα εξεταστούν  στα αντίστοιχα ΕΕΚ το  έτος 2021