Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τo συνημμένo.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία με:

α) το πρόγραμμα των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων και των Μουσικών Μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων σε Τμήματα και Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

β) την προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας