Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 23 Δεκεμβρίου 2020
Αναβολή διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Π.Δ.Ε. και των Δ.Π.Ε. / Δ.Δ.Ε. στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. των 13 Π.Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 16 Δεκεμβρίου 2020
Προκήρυξη εκλογών ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ 2020 19 Νοεμβρίου 2020
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ 06 Νοεμβρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μέλους του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Γρεβενών 05 Νοεμβρίου 2020
Υποψήφιοι εκλογών ΚΥΣΔΙΠ 2020 03 Νοεμβρίου 2020
Ρυθμίσεις σχετικά με τις Εφορευτικές Επιτροπές για τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ 29 Οκτωβρίου 2020
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ 19 Οκτωβρίου 2020
Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 16 Οκτωβρίου 2020
Παράταση προθεσμιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 16 Οκτωβρίου 2020
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου τομέα 07 Οκτωβρίου 2020
Αναγνώριση προϋπηρεσίας Δημοσίου τομέα 07 Οκτωβρίου 2020
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ανασυγκροτήσεις Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 22 Σεπτεμβρίου 2020
Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (για διοικητικούς υπαλλήλους) 21 Σεπτεμβρίου 2020
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια 21 Σεπτεμβρίου 2020
Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Δυτικής Μακεδονίας 03 Σεπτεμβρίου 2020
Ανασυγκρότηση ΠΥΣΕΕΠ 01 Σεπτεμβρίου 2020
Ανασυγκροτήσεις των Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, με τη σύνθεση της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Συμβούλια Επιλογής) 31 Αυγούστου 2020
Ορισμός μελών και αποφάσεις τροποποιήσεων του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 27 Αυγούστου 2020