Ανασυγκροτήσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) Δυτικής Μακεδονίας 27 Ιουλίου 2022
Ανασυγκροτήσεις συμβουλίων ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 11 Μαρτίου 2022
Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (για στελέχη εκπαίδευσης) 26 Νοεμβρίου 2021
Τροποποίηση της Φ.350/42/50166/Ε3/5-5-2021 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας» 15 Ιουνίου 2021
Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Δυτικής Μακεδονίας 20 Μαϊος 2021
Ανασυγκροτήσεις συμβουλίων ΠΥΣΔΕ 30 Μαρτίου 2021
Ανασυγκροτήσεις συμβουλίων ΠΥΣΠΕ 29 Μαρτίου 2021
Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 04 Μαρτίου 2021
Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 02 Μαρτίου 2021
Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π 02 Φεβρουαρίου 2021
Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 02 Φεβρουαρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 04 Ιανουαρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 04 Ιανουαρίου 2021
Συγκροτήσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων 31 Δεκεμβρίου 2020
Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 23 Δεκεμβρίου 2020
Αναβολή διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Π.Δ.Ε. και των Δ.Π.Ε. / Δ.Δ.Ε. στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. των 13 Π.Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 16 Δεκεμβρίου 2020
Προκήρυξη εκλογών ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ 2020 19 Νοεμβρίου 2020
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ 06 Νοεμβρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μέλους του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Γρεβενών 05 Νοεμβρίου 2020
Υποψήφιοι εκλογών ΚΥΣΔΙΠ 2020 03 Νοεμβρίου 2020