Αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΔΙΠ Δυτικής Μακεδονίας 21 Δεκεμβρίου 2022
Ορισμός συμβουλίων ΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 25 Νοεμβρίου 2022
Ορισμός συμβουλίων ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ 24 Νοεμβρίου 2022
Ορισμός συμβουλίων ΠΥΣΠΕ Δυτικής Μακεδονίας 24 Νοεμβρίου 2022
Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 23 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Δυτικής Μακεδονίας 10 Οκτωβρίου 2022
Ανασυγκροτήσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) Δυτικής Μακεδονίας 27 Ιουλίου 2022
Ανασυγκροτήσεις συμβουλίων ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 11 Μαρτίου 2022
Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (για στελέχη εκπαίδευσης) 26 Νοεμβρίου 2021
Τροποποίηση της Φ.350/42/50166/Ε3/5-5-2021 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας» 15 Ιουνίου 2021
Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Δυτικής Μακεδονίας 20 Μαϊος 2021
Ανασυγκροτήσεις συμβουλίων ΠΥΣΔΕ 30 Μαρτίου 2021
Ανασυγκροτήσεις συμβουλίων ΠΥΣΠΕ 29 Μαρτίου 2021
Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 04 Μαρτίου 2021
Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 02 Μαρτίου 2021
Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π 02 Φεβρουαρίου 2021
Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 02 Φεβρουαρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 04 Ιανουαρίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 04 Ιανουαρίου 2021
Συγκροτήσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων 31 Δεκεμβρίου 2020