Ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 09 Ιουλίου 2024
Ανακοινοποίηση στο ορθό της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις 4ετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων στο Ι.Ε.Π. 08 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 08 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 03 Ιουλίου 2024
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ78 στο Γρ. Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής Οικονομικής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου 26 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Π/θμιου και Δ/θμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχ. έτος 24-25 25 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025 27 Μαϊος 2024
Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 κατόχων πτυχίου Νομικής, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 14 Μαϊος 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Π/βάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. 2024-2025 22 Απριλίου 2024
Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων στη Δ/βάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δ/βάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 2024-2025 22 Απριλίου 2024
Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024 05 Απριλίου 2024
Πρόσκληση συμμετοχής σε ένα (1) δια ζώσης και ένα (1) εικονικό εργαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου 101087425 - Aelia - ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1 22 Μαρτίου 2024
Τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενούμενων θέσεων ΕΠ.Ε.Σ. πρότυπου ΓΕΛ Καστοριάς πειραματικού Δημοτικού σχολείου Φλώρινας 01 Μαρτίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 Νοτίου ημισφαιρίου 22 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών ΕΠ.Ε.Σ. 19 Φεβρουαρίου 2024
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024 21 Δεκεμβρίου 2023
Ανακοινοποίηση της συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2023-24 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου 21 Δεκεμβρίου 2023
Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2023-24 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου 08 Δεκεμβρίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 07 Δεκεμβρίου 2023
Πρόσκληση συμμετοχής σε Διήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο σχολικό σκάκι 26 Οκτωβρίου 2023