×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Β/θμια Δημόσια Εκπ/ση και εκπ/κών της Β/θμιας Δημόσιας Εκπ/σης στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. για το σχ. έτος 2023-2024 30 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων 30 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ78-80-81-82-83-84 και ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2023-2024 29 Μαρτίου 2023
Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας έτους 2023-2024 28 Μαρτίου 2023
Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) 20 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων στο Κ.Υ.Τ. Κω, για το σχολικό έτος 2022-2023 13 Μαρτίου 2023
Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων 13 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου 13 Μαρτίου 2023
Σεμινάριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων 08 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπ/σης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 08 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος απόσπασης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το έτος 2023-2024 07 Μαρτίου 2023
Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης 07 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 7η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» 06 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση του ΙΕΠ σε εκπαιδευτικούς για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τη δεύτερη περίοδο της Γ’ Φάσης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 06 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ04 σε επιμορφωτικό σεμινάριο 03 Μαρτίου 2023
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας έτους 2023 03 Μαρτίου 2023
Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών - Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ 13 Φεβρουαρίου 2023
Υλοποίηση Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος μεγάλης διάρκειας (400 ωρών) για το 2022 – 2023 από την Επιστημονική Ένωση Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) 09 Φεβρουαρίου 2023
38ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Η Ελληνική Γλώσσα» 27 Ιανουαρίου 2023
Επιμορφωτική διαδικτυακή εκδήλωση της ΠΔΕ Αττικής με θέμα «Επίλυση προβλήματος στη διδασκαλία των μαθηματικών» 27 Ιανουαρίου 2023