Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην eTwinning δράση για το STEM 40 για 500 σχολεία 10 Ιανουαρίου 2023
Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023 03 Ιανουαρίου 2023
Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Media Smarts” 23 Δεκεμβρίου 2022
Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2022, Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020 19 Δεκεμβρίου 2022
Το ΙΚΥ ανακοινώνει τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Δραστηριότητα Συνεργασίας και Κατάρτισης με θέμα «Together! - Inclusive Classroom and Digitally Supported Learning» για τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης 13 Δεκεμβρίου 2022
Υποδοχή Πολωνών εκπαιδευτικών από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για παρακολούθηση εργασίας job shadowing 08 Δεκεμβρίου 2022
Συμμετοχή εκπαιδευτικών από σχολικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας για παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) σε σχολικές μονάδες της Πολωνίας 07 Δεκεμβρίου 2022
Πραγματοποίηση μαθησιακής δραστηριότητας (LTTA) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ‘Climate Change in classroom and beyond’ 07 Δεκεμβρίου 2022
Ανακοίνωση για το πρόγραμμα DigitALL (εργαλειοθήκη) 03 Νοεμβρίου 2022
Ανακοίνωση για το πρόγραμμα DigitALL (πρακτικά φύλλα προσαρμογής) 03 Νοεμβρίου 2022
Πραγματοποίηση μαθησιακής δραστηριότητας (LTTA) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ‘Climate Change in classroom and beyond’ 31 Οκτωβρίου 2022
Μαθησιακή δραστηριότητα (LTTA) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ‘Hope4Schools' 31 Οκτωβρίου 2022
Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο ‘SpeakER’ 19 Οκτωβρίου 2022
Πραγματοποίηση μαθησιακής δραστηριότητας (LTTA) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ‘Hope4Schools’ 19 Οκτωβρίου 2022
Οι εβδομάδες eTwinning έχουν ήδη ξεκινήσει με σύνθημα «Το μέλλον μας – όμορφο, βιώσιμο, μαζί: τα σχολεία και το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus» 18 Οκτωβρίου 2022
Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023 03 Οκτωβρίου 2022
Η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση με τίτλο «Erasmus Days» 28 Σεπτεμβρίου 2022
Διαπίστευση Erasmus 23 Σεπτεμβρίου 2022
Δελτίο Τύπου: Μαθησιακή Δραστηριότητα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Media Smarts” 16 Σεπτεμβρίου 2022
Δελτίο Τύπου: Δεύτερη Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “HOPE4Schools” 16 Σεπτεμβρίου 2022