Η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση με τίτλο «Erasmus Days» 28 Σεπτεμβρίου 2022
Διαπίστευση Erasmus 23 Σεπτεμβρίου 2022
Δελτίο Τύπου: Μαθησιακή Δραστηριότητα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Media Smarts” 16 Σεπτεμβρίου 2022
Δελτίο Τύπου: Δεύτερη Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “HOPE4Schools” 16 Σεπτεμβρίου 2022
Πρόσκληση για εξεύρεση Ευρωπαίων εταίρων ERASMUS στη Θεσσαλονίκη 14 Σεπτεμβρίου 2022
Δελτίο Τύπου: Άλλος ένας στόχος της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε 31 Αυγούστου 2022
12ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης - Δελτίο τύπου εκπαιδευτικής επιμόρφωσης στην Πολωνία erasmus 29 Ιουνίου 2022
Δελτίο Τύπου με θέμα :«Προπαρασκευαστική επίσκεψη στην Πολωνία στο πλαίσιο του Διαπιστευμένου Σχεδίου Κινητικότητας Erasmus+ KA1 2021 – Σχολική Εκπαίδευση» 25 Μαϊος 2022
Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Media Smarts” 17 Μαϊος 2022
HOPE4Schools: Εκπαίδευση για την υγεία, την εξωστρέφεια και την ευημερία στα σχολεία 03 Μαϊος 2022
Η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με τον φορέα Association FenêtreS από τη Γαλλία για την υλοποίηση σεμιναρίου με θέμα "Adapting young people to other cultures" 29 Απριλίου 2022
Δελτίο Τύπου: Υποδοχή εκπροσώπων εκπαιδευτικών φορέων της Πολωνίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 14 Απριλίου 2022
Δελτίο τύπου Δημ. Σχολείο Λευκοπηγής για το πρόγραμμα ERASMUS+ 08 Απριλίου 2022
DigitaLL - Οδηγός για τις ανάγκες ψηφιακής προσαρμογής 08 Απριλίου 2022
T-Games: Οδηγός και δοκιμαστικά σενάρια πάνω στη μεθοδολογία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς 01 Απριλίου 2022
Προσαρμογή ψηφιακού υλικού στις ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (DigitALL) 24 Μαρτίου 2022
Οργάνωση ενός εκπαιδευτικού δωματίου απόδρασης στη γλωσσική διδασκαλία (SpeakER) 24 Μαρτίου 2022
Hope 4 schools 23 Μαρτίου 2022
12ο ΔΣ Κοζάνης - δελτίο τύπου μετακίνησης στην Ισπανία 10 Μαρτίου 2022
Δελτίο τύπου - Πρώτη εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus με τίτλο "HOPE4Schools" 09 Μαρτίου 2022