Προκήρυξη- Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή-ντριας του Γυμνασίου Κάμπου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου 22 Ιουλίου 2024
Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντριών-ντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου 22 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025, με σκοπό την πρόσθετη μικτή εξ αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 19 Ιουλίου 2024
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Πληροφορικής στο ΙΕΠ 17 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. με εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2024-2025 20 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 23 Μαϊος 2024
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων «Εποπτών» και «Εισηγητών/Αξιολογητών» 17 Μαϊος 2024
Μετακίνηση ή απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων πτυχιούχων Νομικής, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 14 Μαϊος 2024
Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 κατόχων πτυχίου Νομικής, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 14 Μαϊος 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης 29 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Κρήτης 15 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 Νοτίου ημισφαιρίου 22 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών ΕΠ.Ε.Σ. 19 Φεβρουαρίου 2024
Κύρωση του τελικού πίνακα και πρόσκληση των εγγεγραμμένων στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα επιλογής Δ/ντών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Άνω Κώμης Κοζάνης της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης για υποβολή Δήλωσης Τοποθέτησης 16 Ιανουαρίου 2024
Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στα Σωφρονιστικά Καταστήματα 21 Δεκεμβρίου 2023
Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος στο ΙΕΠ 07 Δεκεμβρίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των εναπομεινάντων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) για την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Λιβαδερού της ΔΔΕ Κοζάνης 28 Νοεμβρίου 2023
Ειδική πρόσκληση (1η ) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. 30 Οκτωβρίου 2023
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για θέσεις εποπτών - εκπαιδευτικών σε ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - περιόδου 2023-2024 17 Οκτωβρίου 2023
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας - περιόδου 2023-2024 16 Οκτωβρίου 2023