ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

H ανακοινοποίηση στο ορθό (03-07-2024) της ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ι.Ε.Π., αφορά προσθήκη διευκρίνισης στην ενότητα 2.2.5.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.