Εκστρατεία Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης LED: «Χαράσσοντας το δρόμο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια σχολεία και τη διάδοση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» 17 Δεκεμβρίου 2021
Έργο LED: Hμερίδα πληροφόρησης στην Καστοριά 16 Δεκεμβρίου 2021
Υλοποίηση του 1oυ Διαδικτυακού Εργαστήριου του Έργου LED 07 Δεκεμβρίου 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1o Διαδικτυακό Εργαστήριο του Έργου LED 24 Νοεμβρίου 2021
1o Διαδικτυακό Εργαστήριο του Έργου LED: «Χαράσσοντας το δρόμο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια σχολεία και τη διάδοση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» 22 Νοεμβρίου 2021
Δελτίο τύπου: Πολυμεσική Εφαρμογή LED 06 Σεπτεμβρίου 2021
Δίκτυο LED και Ενημερωτικό Υλικό 24 Ιουνίου 2021
Δελτίο τύπου: «Δίκτυο LED & Ενημερωτικό Υλικό» 24 Ιουνίου 2021
Δελτίο τύπου: Έργο LED Ε-Platform 22 Ιουνίου 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: "Πιλοτικές Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης σε σχολεία" - Έργο LED / Πρόγραμμα Interreg IPA CBC 20 Μαϊος 2021
Υλοποίηση δύο σημαντικών στόχων του έργου LED: Οδηγός LED για την Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και Εργαλείο Προσομοίωσης 01 Φεβρουαρίου 2021
Συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στο έργο LED (πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020) 28 Ιανουαρίου 2021
LED 06 Αυγούστου 2020
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 31 Ιουλίου 2020
Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος L.E.D. 10 Μαρτίου 2020