×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «LEADING THE WAY TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC SCHOOLS AND PROPAGATE THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES» και ακρωνύμιο «LED», που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020»

Συνημμένα:
Download this file (LED_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_new_31072020_signed.pdf)LED_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_new_31072020_signed.pdf[ ]1492 kB