ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος LED για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά η προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος “LEADING THE WAY TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC SCHOOLS AND PROPAGATE THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES” – LED (2018-2020) ανάμεσα σε εκπροσώπους του κύριου δικαιούχου  και των δικαιούχων του προγράμματος. Στο πρόγραμμα, το οποίο συντονίζει ο Εθνικός Οργανισμός Φυσικών Πόρων της Αλβανίας, συμμετέχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας μαζί με την Αναπτυξιακή Κοζάνης (ΑΝ.ΚΟ.) και τους δήμους Δρόπολης και Κορυτσάς Αλβανίας.

 

LED1

 

Κατά τη διάρκεια της  συνάντησης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η πρόοδος των εργασιών, ζητήματα διαχείρισης και διοίκησης του έργου καθώς και διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο ευρύ κοινό. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020 με την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου, τη δημιουργία πειραματικού εργαστηρίου και τον συντονισμό της καμπάνιας για την προώθηση της σημασίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Βασικός στόχος του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από το Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”, είναι να συμβάλει στην πρόοδο στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιμέρους στόχους του προγράμματος αποτελούν η ενημέρωση των μαθητών και πολιτών γενικότερα πάνω στο θέμα του προγράμματος και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας για την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικές μονάδες.

                                                                       

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας