1) είσοδο στις ρυθμίσεις μικροφώνου του webex

webexSettings

2) Απενεργοποίηση της αφαίρεσης ήχων παρασκηνίου

webexSettings2