ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Η ημερίδα θα υλοποιηθεί το Σάββατο 15/5/2021.

 

Συνολικά θα γίνει παρουσίαση 31 εργασιών - καλών πρακτικών από εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, υπευθύνους ΕΚΦΕ και μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ της χώρας.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρωινή Ζώνη 10.00-13.30: Το πείραμα στην εξ αποστάσεως ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση Αίθουσα 1 (YouTube Κανάλι Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας-ΤΠΕ Δυτικής

Μακεδονίας)

https://bit.ly/3fNDZDj

Απογευματινή Ζώνη 1 16.00-18.00: Καλές πρακτικές στην εξ αποστάσεως υλοποίηση προγραμμάτων & καινοτόμων δράσεων σχετικών με τις ΦΕ στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση Αίθουσα 1 (YouTube Κανάλι Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας-ΤΠΕ Δυτικής

Μακεδονίας)

https://bit.ly/3fNDZDj

Απογευματινή Ζώνη 2

Εξελίσσεται σε δύο παράλληλες συνεδρίες, μία για τη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ και μία για την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ.

Πιο συγκεκριμένα:

Ζώνη 2α 18.15-20.45: Καλές πρακτικές στην εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση Αίθουσα 1 (YouTube Κανάλι Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας-ΤΠΕ Δυτικής

Μακεδονίας)

https://bit.ly/3fNDZDj

Ζώνη 2β 18.15-19.45: Καλές πρακτικές στην εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση Αίθουσα 2 (YouTube Κανάλι ΣΕΕ Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας Δημητρίου Τζήμα) https://bit.ly/3hcO2SV

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία.