Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5224/01-07-2024 (ΑΔΑ: 604ΓΟΞΛΔ-Κ5Λ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ 11 Ιουλίου 2024
Ανακοινοποίηση στο ορθό της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις 4ετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων στο Ι.Ε.Π. 08 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 03 Ιουλίου 2024
Μετακίνηση ή απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων πτυχιούχων Νομικής, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 14 Μαϊος 2024
Αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΔΙΠ Δυτικής Μακεδονίας 21 Δεκεμβρίου 2022
Μεταφορά οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠAI.Θ. 06 Αυγούστου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 28 Ιουνίου 2021
Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων 14 Ιουνίου 2021
Πρόσκληση για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων πτυχίου Τμήμ. Νομικής ΑΕΙ, στο Γρ. Νομ. Υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας 24 Μαϊος 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση, μετακίνηση ή απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων με πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Ηπείρου 23 Απριλίου 2021
Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και των Δ/νσεων Εκπ/σης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του ΥΠΑΙΘ 20 Νοεμβρίου 2020
Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει 27 Αυγούστου 2020