ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Διαπιστώνεται η μεταφορά  των 178 οργανικών  θέσεων μόνιμου προσωπικού  των Κέντρων Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο έγγραφο.