Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή/ντριας του ΕΝΕΕΓΥΛ Σκύδρας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας 07 Αυγούστου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των εναπομεινάντων υποψηφίων Διευθυντών ΣΜ και ΕΚ για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Άνω Κώμης 17 Ιουλίου 2023
Κύρωση τελικών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών ΔΔΕ Καστοριάς 04 Ιουλίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) 27 Ιουνίου 2023
Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 20 Απριλίου 2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των εναπομεινάντων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Άνω Κώμης Κοζάνης της ΔΔΕ Κοζάνης 20 Απριλίου 2023
Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης 20 Απριλίου 2023
Τοποθέτηση Διευθυντών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 13 Απριλίου 2023
Κύρωση τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 07 Απριλίου 2023
Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 07 Απριλίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων διευθυντή και υποδιευθυντή του Σ.Δ.Ε. Ξηρόμερου του νομού Αιτωλοακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 31 Μαρτίου 2023
Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων 20 Μαρτίου 2023
Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων 13 Μαρτίου 2023
Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας 10 Μαρτίου 2023
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων 08 Μαρτίου 2023
Αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 06 Μαρτίου 2023
Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων 10 Φεβρουαρίου 2023
Κοινοποίηση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 17 Ιανουαρίου 2023
Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) 16 Ιανουαρίου 2023
Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) 28 Δεκεμβρίου 2022