ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες έχουν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με τα σχετικά και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:30.