×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κοινοποιούμε τον αναπροσαρμοσμένο πίνακα δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 5η/24-02-2023 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας μετά την εξέταση των ενστάσεων.

   

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.Σ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

  

 

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας