ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες έχουν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με τα σχετικά και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 έως και την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.