Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 25 Ιουνίου 2021
ΣΕΕ Αν. Κωστελίδου: Συζήτηση και συνεργασία για τον Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολικής μονάδας καθώς και  για τον σχεδιασμό του συλλογικού Προγραμματισμού,  εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Σχολικών μονάδων 22 Φεβρουαρίου 2021
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Δ-ντή 4ου Ειδικού ΔΣ Θεσσαλονίκης 04 Νοεμβρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς 01 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25 Σεπτεμβρίου 2020
Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Άμφισσας της ΔΕ Φωκίδας 23 Σεπτεμβρίου 2020
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντή/-ντριας Νηπιαγωγείων με οργανικότητα τετραθεσίου (4/θ) και άνω της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 31 Αυγούστου 2020
Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 14 Αυγούστου 2020