ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή
Επιλογή Υποδιευθυντών/τριών και Προϊσταμένων Προ ... - Gov.gr (www.gov.gr) ή Αιτήσεις Υποδιευθυντών (iep.edu.gr)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 έως την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00

Δείτε το συνημμένο έγγραφο