Επαναπροκήρυξη θέσεων Διευθυντών σε Πειραματικά Δημοτικά 17 Ιουλίου 2024
Επαναπροκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων 30 Νοεμβρίου 2023
Κυρωμένος πίνακας τοποθετούμενων εκπαιδευτικών στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς 26 Αυγούστου 2022
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας ΠΕΙ.Σ. Καστοριάς 24 Αυγούστου 2022
Στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 12 Αυγούστου 2022
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς 30 Αυγούστου 2021
Διαβίβαση της ανακοινοποιημένης αριθμ.54/ΔΕΠΠΣ/13-7-2021 «Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022.» Δ.Ε.Π.Π.Σ. 16 Ιουλίου 2021
Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (ΠΣ ΠΕΙΣ) για το σχολικό έτος 2021-2022 01 Ιουνίου 2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 ΚΥΑ «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία 01 Ιουνίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών - μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠΕΣ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους 26 Απριλίου 2021
Κυρωμένος αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 31 Αυγούστου 2020
Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με αποσπάσεις 18 Αυγούστου 2020